رادیومدیر

گروه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آران وبیدگل

انتظارات از مدارس استاندارد مقطع ابتدایی

1-نشاط سازی فضای مدرسه وکلاس

2- استفاده از علایم ، نقاشی ،خطاطی و سایروسایل کمک آموزشی در محوطه دبستان حیاط و سالن به نحوی که دانش آموزان را به هیجان وا دارد و برخی از نیازهای آموزشی  دانش آموزان را حل کند .

3-ایجاد محل مناسب در حیاط آموزشگاه با تخته سیاه آزاد در قالب هرچه  دلت می خواهد  بنویس .

4-فعال سازی صندوق پیشنهادات و انتقادات در دبستان به نحوی که هر دانش آموزبه خودش جرات دهد خواسته ی خود  از مدرسه را نوشته و به داخل آن بیندازد و مدیر نیز در هر چند روز صندوق را باز کرده ضمن بیان  خواسته های بجای دانش آموزان در سر صف نسبت به ضمن بیان خواسته دانش آموزان  اهمیت داده  و رفع مشکل نماید .

5- فعال سازی شورای آموزگاران و برگزاری آن در قالب کارگاه تخصصی و تدریس  (حدالمقدور در غیر وقت آموزش ) و استفاده ی بهینه از توانمندی معلمان در تقویت نکات قوت دیگر معلمان و رفع نکات ضعف احتمالی دیگران .

6-ایجاد کتابخانه کلاسی در کلاس

ها و فعال سازی آن و هدایت دانش آموزان و استقبال از فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و در خواست از معلم مبنی بر آموزش صحیح کتابخوانی و خلاصه نویسی .

7-خلاصه نویسی دانش آموزان در قالب گروهی و یافردی در محل مناسب بعنوان دستاوردهای دانش آموزان در هر سه ماه  به تفکیک کلاس و به نام اعضای گروه یا فرد در معرض دید دانش آموزان قرارگیرد .

8-فعال سازی شوراهای دانش آموزی و کمیته های آنها و گذاشتن جلسه مستمر با آنها و تقویت روحیه همکاری و قبول مسئولیت در دانش آموزان

9-هدایت دانش آموزان به اینکه در خودشان جرات اداره کلاس و مدرسه را بدهند به نحوی که طرح اداره یک ساعت  و یا دو ساعتد  و یا یک روز دبستان را بتوانند در خودشان تقویت نمایند .

10-تعیین چارت سازمانی مناسب و برنامه هفتگی مناسب و طرح دار و نوین و داشتن آمار و ارقام  یا طرح جدید  و نصب در معرض دید  مراجعین و معلم کلاس  به دبستان در دفتر مدیر  

11- فعال سازی گذربان مدرسه و همیارپلیس از طریق دادن مسئولیت و آموزش به طوری که برخی از وظایف معاونین و مدیر به آنها منتقل شود.

 12- رسیدگی جدی به نماز خانه دبستان و آموزش عملی نماز در مدارس پسرانه و اجرای دقیق زنگ نماز در مدارس دخترانه و حضور معلم و مدیر در نماز جماعت دوشادوش        دانش آموزان ، مفروش نمودن نمازخانه و تزیین آن .

13-تقویت گنجینه جوایز ، تهیه دفتر ، جوایز و کارتهای تلاش و... برای ایجاد انگیزه  به نحوی که دانش آموزان در راه رسیدن به قله موفقیت  تلاش نموده و رقابت سالم در بین خود و کلاسهای دیگر را داشته باشند ((ترسیم قله موفقیت ))

14-دفتر خاص ارتباط با اولیا در دبستان تهیه و کلیه مکاتبات با اولیا و مسایل انضباطی دانش آموزان به تفکیک پایه و کلاس و به نام افراد در آن درج گردد به طوری که در یک دید بتوان وضعیت دانش آموز را فهمید.

15-تهیه گزارشی از عملکرد در ابعاد مختلف بصورت مکتوب ، تصویری و سی دی و ارسال آن به   کارشناسی  آموزش ابتدایی .

16-فعال سازی جلسات انجمن اولیا و مربیان و استفاده بیشتر از مشارکت فکری و مالی اولیا در بهتر اداره کردن مدرسه به نحوی که این ارتباط نسبت به مدارس دیگر از یک امتیاز و برجستگی ویژه برخوردار باشد.

17-تهیه ی وسایل رفاهی به همکاران در حدمقدورات ازجمله در تهیه  صبحانه،وپذیرائیها ی  مختصر برای همکاران ، صندلی خوب  ،  میز آموزگار خوب ، تخته سیاه  مناسب و وسایل کمک آموزشی جهت استفاده در امر آموزش .

18-استفاده از مشارکت دانش آموزان  در کلاس درس توسط معلم و تدریس و تفهیم آن  بصورت گروهی به نحوی که اعضای گروه ملزم به حمایت و کمک به تک تک اعضای گروه باشند به طوری که در برخی از ارزشیابی ها به گروه امتیاز داده شود که در این صورت رقابت سالم ایجاد می شود  و دانش آموز ضعیف نیز توسط دانش آموز قوی تقویت می گردد.

19-استفاده از مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری اموال مدرسه ، تمیزی محیط مدرسه و ...

20-استفاده معلمان از روش تدریس نوین در کلاسهای درس ، استفاده بهینه  از وسایل کمک آموزشی و  پوشه کار و دفتر ثبت شاخص های جریان آموزش .

21-حضور همه معلمان مدرسه ی استاندارد در کارگاههای تخصصی که برای آموزگاران به تفکیک پایه و حوزه عملکرد راهنما معلمان  توسط کارشناسی ابتدایی در حال اجرا است .

 22-ارائه ی طرح ابتکاری  توسط مدیر مدرسه و اجرای آن  در دبستان  با همیاری  عوامل اجرایی آموزشگاه و ارسال یک نسخه از آن فعالیت به ناحیه جهت استفاده  در سایر مدارسی که امکان اجرای آن وجود دارد.

23-در مدرسه استاندارد همه ی معلمان  و دانش آموزان  برای بالا بردن کیفیت  آموزش باید از مجله رشد  معلم  استفاده نمایند.

24- برگزاری مسابقات در بین دانش آموزان از جمله  مسابقه ورزشی ، مسابقه نماز ، مسابقه شرکت در مراسمات و ایام ا... ها   ، مسابقه کتابخوانی و خلاصه نویسی و مسابقه از مجله رشد دانش آموز

25-فعال سازی تمامی ارکان پنجگانه  شورای مدرسه استاندارد برابر ماده ی 3 آیین نامه اجرایی  در دبستان انتظارات و همچنین انتظار می رود دانش آموز از تحصیلش در مدرسه ی استاندارد اظهار خرسندی و خوشبختی نماید.

26-در مقتضای  صلاحدید در دبستان به نحوی به دانش آموزان و معلمان فهمانده شود که در مدرسه ای تحصیل و یا تدریس می کنند که استاندارد بوده  و دارای  امتیاز ویژگی  خاصی است که سایر مدارس چندان از آن برخوردار نیستند .

27-ایجاد خط تلفن ارتباط اولیاء با مدرسه  و ابلاغ به اولیاء بصورت کتبی به نحوی که در ساعت مشخص اگر اولیاء پیام ، طرح ، مطلب ، گلایه و... داشته باشند  و امکان  مراجعه حضوری برایشان مقدور نیست بتوانند با آن خط تلفن بامدرسه ارتباط برقرار نموده و رفع مشکل  نمایند. و این موضوع علاوه بر ابلاغ به اولیاء از طریق مکاتبه و دانش آموزان در تابلوی اعلانات  و دفتر آموزگاران  و مدیر برای جلب توجه در معرض دید  مراجعین نیز  نصب گردد  .

28- تمامی کلاسهای دبستان دارای پرده ی مناسب ، وسایل گرمایشی خوب و سایر امکاناتی که بتواند  در تمرکز حواس دانش آموزان و آموزگاران مفید باشد مجهز گردد.

29-در مدرسه ی استاندارد نباید درب ها دستگیره نداشته باشند ، شیشه های دبستان شکسته بماند  و نظافت دبستان خوب نباشد  چه در حیاط و چه در کلاس و سالن و میز و صندلی معلم و جلوی پنجره ها خاک آلود نباشد.

30-رسیدگی جدی به سرویسهای بهداشتی  و در سرلوحه ی کاری کادر خدماتی قرار گیرد.

31-از تمام ظرفیت دبستان  استفاده بهینه شود و فضای مناسب سمعی  ،  بصری و آزمایشگاهی  و ... در دبستان  تدارک دیده شود.

 32-  از کلاسهای درس و سالن مدرسه وسایل کهنه و سالهای گذشته و تاریخ گذشته و عکسهای غیر مربوط  و کهنه و ... جمع آوری شود  و در کلاس درس فقط عکس امام و رهبری آن هم به نحو قاب شده و شایسته  در بالای تخته سیاه نصب گردد.

33- اجرای فعالیت  و برنامه های خاص در ایام ا... ، سیزده آبان ، دهه فجر ، محرم و اعیاد اسلامی و ملی در  دبستان   و شاخص کردن و شناساندن این ایام در اذهان دانش آموزان .

34-از وسایل صوتی و تصویری  در امر تدریس و فعالیت های فوق برنامه و مکمل استفاده شود .

35-همه ی معلمان در تمامی مدارس در جشنواره شرکت می کنند این انتظار در دبستان استاندارد نمود بیشتری به خود می گیرد.

36-برگزاری کلاس تقویتی در صورت نیاز با هماهنگی اولیاء  و با طرح در شورای مدرسه و تصویب آن  با مشارکت اولیاء و عقد قرار داد با آموزگار مربوطه .

37-تکریم همکاران در دبستان به نحوی که رضایتمندی شغلی ایجاد و همه از فعالیت خود در دیستان اظهار خوشحالی و شادمانی نمایند.

38-  دفتر حضور و غیاب همکاران ، پرونده پرسنلی همکاران و پرونده تحصیلی دانش آموزان عاری از نقص باشد.

39- نصب بروشور و یا اطلاعیه مبنی بر بایدها و نباید ها ومقررات انضباطی در معرض دید دانش آموزان و هدایت و راهنمایی دانش آموزان بر رعایت این اصول اخلاقی و پایبند نمودن آنان جهت تحقق قانون  در مدرسه با محوریت التزام عملی  .

40-ارائه گزارش از فعالیت های  انجام یافته توسط مدیران مدارس .

41-در مدرسه استاندارد هر چیز جای خود دارد :

الف تابلوی اعلانات معلم در دفتر معلم .

ب تابلوی اعلانات دانش آموز در سالن و دید  دانش آموز

ج- عدم نصب پوستر و تراکت و ... در دیوارهای مدرسه که زیبایی را از بین می برد و موجبات خسارت می گردد .

د- استفاده از لوحه های قرآنی ویژه که به مدارس استاندارد ارسال شده است.

42-کنترل و نظارت آموزشی و ارائه طریق لازم از طریق سرکشی به کلاسهای درس و ثبت در دفتر بازدید کلاس

 43-  اقدام درخصوص لوله کشی آب گرم ، لوله کشی صابون مایع دستشویی در سرویسهای بهداشتی آموزشگاه .

44-تهیه گل و گلدان در سالن مدرسه .

45-زیاد کار کردن مدیریت نیست  بلکه تقسیم کار  بهتر و کیفی کار کردن مهم است .

46-استفاده از گلاب پاش در مدارس مخصوصا نمازخانه .

47-تشکیل جلسه برای استاندارد سازی دبستان ، فعالیتهای  انجام یافته ،  برنامه های در حال اجرا و برنامه هایی که اجرا خواهد شد را ترسیم نموده  و رونوشت آن را به کارشناسی ابتدایی ارسال نمایند.

48-ترسیم فعالیت کمی مدرسه از نظر درصد  قبولی بصورت مقایسه ای .

49-ایستگاه مطالعه آزاد.

50-اجرای طرح کلاس ریاضی .

51-اجرای طرح رختکن لباس

52-اجرای طرح کرامت .

53-اجرای طرح وایت برد

54-ایجاد روابط انسانی سالم در مدارس استاندارد

55-آموزش رایانه برای معلمان

 

    کارشناسی آموزش پیش دبستانی و ابتدایی ؟؟

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۲۳ساعت 1:36  توسط سیدجعفرفاطمی نوش آبادی  |