رادیومدیر

گروه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آران وبیدگل

نتایج مرحله اول آزمون ورودی به دوره راهنمایی تحصیلی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های

نتایج مرحله اول آزمون ورودی به دوره راهنمایی تحصیلی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان (سمپاد) ، اعلام شده است.

نتایج این آزمون هم اکنون  از طریق سایت سازمان به نشانی http://www.nodet.org/Azmon/karnameh.asp اعلام می شود .

 زمان برگزاری آزمون مرحله دوم 31 اردیبهشت ماه است که حدود 20 هزار نفر از پذیرفته شدگان مرحله اول در آن شرکت می‌کنند.

کارنامه مردودین نیز بر روی سایت قرار می‌گیرد .

نتایج مرحله اول آزمون ورودی به دوره راهنمایی تحصیلی مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان (سمپاد)

HTTP://WWW.SAMPAD.MEDU.IR

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۱۱ساعت 9:21  توسط سیدجعفرفاطمی نوش آبادی  |